Държави с най-добри политики за отпуск по майчинство

 Държави с най-добри политики за отпуск по майчинство

От 196 страни в света, САЩ е от първите четири без федерална политика по отношение на платен отпуск при раждане и отглеждане на дете, пише в своя публикация изданието Business insider.  Тази тежест се поема от отделни щати и от работодателя. Но някои страни дават повече от една година платен отпуск.  За добра социална политика се смята тази, в която и бащата получава платен отпуск по бащинство.

Държавите с най-добра социална политика за отглеждане на  деца, според Business insider.

 10. Финландия

Бременните жени във Финландия могат да излязат в отпуск по майчинство седем седмици преди датата за раждане. Правителството отпуска още 4 месеца  за отглеждане на бебето.  Следват още 4 месеца платен отпуск по майчинство, независимо дали майката е студентка, безработна или работеща. Страната предлага и 2 месеца платен отпуск по бащинство.

Докато детето навърши три години, родителите могат да вземат частичен отпуск за отглеждане, в който разделят времето между дома си и работното място. Това продължава докато детето постъпи във втори клас.

9. Дания

Младите майки в Дания получават пълно заплащане общо 18 седмици отпуск по майчинство – 4 седмици преди раждането и 14 седмици след това.  По време на 14-седмичния период бащата може да поеме две последователни седмици.

След изтичането на този срок родителите могат да си поделят още 8 месеца  допълнителен отпуск,  ако пожелаят. Те могат да удължат отпуската си за още 14 седмици, ако детето или родителят се разболеят. По закон правителството покрива  1 година и 3 месеца, макар и не винаги на пълна заплата.

8. Швеция

В Швеция родителите имат право на 480 дни платен отпуск при 80% от обичайните си възнаграждения. След 18 седмици, които се дават само на майките, родителите могат да си поделят грижите за остатъка от времето, ако желаят.

Швеция е уникална и с това, че бащите получават  90  дни платено бащинство, запазено само за тях. Идеята е да се насърчи сближаването между бащата и детето, тъй като бебетата стават прекалено зависимо от майките си в процеса на отглеждане.

7. Исландия

В Исландия платеното майчинство е 9 месеца. Но родителите имат право да разделят деветте месеца по отглеждане на бебето. Майката получава три месеца, след което и бащата ползва три месеца.  След изтичане на 6-те месеца семейството само решава как да си разпредели останалите три месеца. Нито един от родителите не може да прехвърли част от тримесечния си отпуск, тъй като правителството иска да гарантира на бебето възможност да бъде и с двамата си родители. Всеки родител получава 80% от заплатата си, докато е в отпуск.

6. Сърбия

След раждането на бебето майките ползват 5 месеца платен отпуск, след което  получават една година допълнителен отпуск, но заплащането за майчинството намалява във времето. Първите  26 седмици те получават 100% от работната си заплата, 60 % за времето от 17 до 39 седмица и 30 % за последните 3 месеца. Бащите получават  1 седмица платен отпуск в размер на 100% от работната му заплата.

5.Норвегия

Системата на Норвегия е гъвкава и щедра . Майките могат да вземат 35 седмици майчинство на пълно заплащане или 45 седмици при 80% заплащане, а бащите могат да получат до 10 седмици платен отпуск, като заплащането зависи от дохода на съпругата.

Двамата родители заедно могат да получат допълнителни 46 седмици на пълно заплащане  или 56 седмици със заплащане, възлизащо на  80% от доходите им.

4. Унгария

 Майчинството в Унгария е вдигнато от 3 на 6 години. За първите 6 месеца майката получава 70% от първоначалната си заплата, а фиксираната държавна ставка покрива останалото. Между шестия месец и втората година държавата  й изплаща 50% от заплатата, а през последните четири години се изплащат символичните 100 евро.

Срокът на майчинството може да започне да тече до четири седмици преди очакваната дата за раждане. Бащите получават една седмица платен отпуск в пълен размер.  След първите две години,  отпускът по майчинство  може да се подели между двамата родители.

3.Естония

 Майките в Естония получават 140 дни платен отпуск за  бременност и раждане, който може да започне 30-70 дни преди очакваната дата, който се заплаща 100 процента от работната заплата. Бащите получават две седмици платен отпуск за да изградят близост с детето си, но имат право да избират кога да ползват отпуската си.

След изтичане на отпуска по майчинство родителите получават допълнителни 435 дни отпуск, който се изчислява върху средната стойност от доходите на двамата.

2. Литва

 Младите майки получават 18 седмици  100 процентово платен отпуск, а бащите четири седмици. Двамата  заедно получават още 156 седмици и могат  да си ги поделят. За времето на споделено майчинство родителите избират дали как да бъдат изплащано: на 100% през първите 52 седмици (до навършване на една година на детето) или 70% през първите 104 седмици, докато детето навърши 2 години.  Останалите седмици са неплатени.

1.Австралия

Платеният отпуск за майчинство е 12 месеца, след което майките могат да поискат допълнително още  12 месеца по различни причини, включително заради здравословни проблеми.  За максимум 18 седмици заплащането възлиза на $ 695 на седмица.  50% от разходите за платеното  майчинство се поемат от федералното правителство, въпреки че от него не могат да се ползват семейства с високи доходи.

Официалните статистически данни показват, че през 2011 г. повече от половината (53%) от австралийските майки са се завърнали на работа, след като детето им е навършило 2 години. Повечето са се възползвали от възможността за непълно или намалено работно време.
Бащите получават две седмици бащинство, при заплащане  695 долара на седмица, ако годишният им доход не надвишава $ 150,000.

МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ.СОМ

1