Най-много хора умират във Видин и Монтана (статистика)

 Най-много хора умират във Видин и Монтана (статистика)

България си отива и в духовния, и във физическия смисъл на думата. Липсата на перспективи за професионална реализация, бюрокрацията и корупцията тласкат българите към решението да търсят късмета си отвъд родните граници. Излизат, раждат децата си навън и се връщат понякога като гости. А онези, които остават тук, нямат желание, нито финансова възможност да се възпроизвеждат. Самозабравилите се политици, които си създадоха своя държава в държавата, гледат почти безучастно как българите умират от стрес, от невъзможност да се лекуват или да си купуват лекарствата, от лошата храна и вода. Умират от безнадежност и отчаяние.

Статистиката за 2016 година показва тревожна диспропорцията между умиращите и живородени деца. През 2016 г. в страната са родени 64 984 деца, с 966 по-малко от предходната година. Но броят на починалите през   е 107 580 души. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2 537 души, но нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо. Равнището на общата смъртност в България е най-високо сред европейските страни. С най-ниска смъртност са Ирландия – 6.4%, Кипър – 6.9%  и Люксембург – 7.0%. Значително по-висока от средната за ЕС смъртност се наблюдава само в Латвия и Литва – 14.4%, но лидерството на България  е безспорно.

Още любопитна статистика:

Смъртността сред мъжете е 16.2% и  продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените, която е 14.0%.  Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност в селата 21.1%, а в градовете 12.9%.

С най-висока смъртност в страната са областите Видин и Монтана, а най-ниска е в София /град/- 11.7%.

Показателят за преждевременната смъртност през 2016 г. също се е увеличил спрямо предходната 2015 г. Умрелите жени на възраст до 64 години включително са 14.2%, а при мъжете е 28.7%.

През 2016 г. в страната са починали 423 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност  е 6.5%. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4%, през 2005 г. – 10.4%, но с оглед намаляващата раждаемост сегашният процент не звучи успокоително.

Най-ниска е детската смъртност в областите Разград  и София /град/, а най-висока в областите Ямбол и Кюстендил.

Най-ниска обща смъртност е отчетена през 1960 година, а най-висока   през 1997 година. Но няма статистика колко от смъртните случаи са в следствие на убийства и самоубийства.  Такава може да се види само в статистиките на  Световната здравна организация, НСИ не предоставя такава. Статистиката на Световната здравна организация показва, че  самоубийството е втората водеща причина за смърт сред 15-19 годишното население на планетата. 78% от самоубийствата в планетарен мащаб се случват в страни с ниски и средни доходи.

Между редовете.сом

1