20 години от кабинета Костов и крахът на сините надежди

 20 години от кабинета Костов и крахът на сините надежди

На 21 май се навършват 20 години от встъпването в длъжност на кабинета на Иван Костов. Преди това: галопираща инфлация, зърнена криза и безхлебна зима на Виденов, чийто най-голям грях от днешна гледна точка е, че не успя да предотврати пладнешкия грабеж на държавата от „старите кучета”, свързани с БКП. Беше прекалено млад и неопитен и сигурно точно поради тази причина бе избран да води БСП  и държавата, за да не може да попречи на намеренията на зараждащата се капиталистическа прослойка.

Страната бе обхваната от протести, общественият транспорт блокиран навсякъде. Казваха, че е заради липса на горива. Хората в провинциалните градове изминаваха километри пеша, поради невъзможност да се поберат в градските автобуси заради малкото курсове – три-четири за целия ден. Народното събрание бе под постоянна обсада…Гняв, отчаяние, болка и страх се четеше в очите на хората. Целият народ се нуждаеше от  животоспасяващ лъч надежда за по-хубав живот.

При една такава обсада, излъчвана директно от БНТ, Иван Костов и други депутати от СДС излязоха от парламента. Не да се видят с протестиращите, а защото работният им ден бе свършил…И тогава   насъбралото се множество започна да скандира” СДС! СДС!”   Камерата улови изненадата на Костов, не беше очаквал подобни скандирания, но бързо се окопити и вдигна ръка….След това протестите бяха оглавени  И УПОТРЕБЕНИ от СДС в угода на същата малка червена клика, която провали и Виденов.

СДС имаше 137 депутата в 38-то Народното събрание, можеше да приеме каквито си пожелае закони и да извади завинаги номенклатурата на БКП от управленските и обществени институции.  Хората очакваха и искаха лустрация, искаха справедливост, но нищо от това не се случи.  Така Костов  се превърна в единствения български държавник, успял да обедини в омразата към себе си симпатизанти на целия политически спектър – сини, червени, земеделци и безпартийни. Георгиева ( публикация в социалната мрежа)

….

 Бележка на редактора:  38-то Народно събрание. Извадки от стенограмата на парламентарното заседание от 26 април 2000 година.

СВИЛЕН ДИМИТРОВ (Демократична левица):  Малко повече от месец преди фаталната дата 1 юли проблемите пред старта на здравната реформа като че ли все повече се увеличават. Лекарите поискаха 9 лв. за преглед, зъболекарите могат да гарантират безплатно поставянето на една пломба и ваденето на един зъб на българските граждани.

В същото време се демонстрира необоснован лукс при обзавеждането и оборудването на здравните каси в страната. Текат ремонти на годни за ползване сгради – италианският теракот се заменя с италиански мрамор, купуват се нови сгради там, където общината е предоставила годни за ползване. И всичко това със заделените от бюджета на страната средства. Медиите свършиха своята работа – дадоха на обществото достатъчно информация.

Мисля, че парламентът остава длъжник и трябва да се произнесе необходими ли са тези ремонти, такива ли трябва да бъдат. Затова предлагам в програмата на Народното събрание за тази седмица като точка от дневния ред да бъде включен проект за решение за избиране на временна комисия за проучване целесъобразността на изразходваните средства от Националната и районните здравноосигурителни каси.

ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (Евролевица),  от името на 25 народни представители, излиза с предложение „за създаване на временна анкетна  комисия, която да провери доколко е вярна информацията за случаи на прикриване на корупцията в изпълнителната власт, както и за подслушването и следенето на политици, журналисти, бизнесмени”.

ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! За двадесети юбилеен път на вашето внимание предлагам като точка от дневния ред в седмичната програма да бъде включен проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях.

И ако в предишните деветнадесет пъти моите колеги от Парламентарната група на Демократичната левица основно излагаха мотиви и аргументи, които вие с лека ръка отхвърляхте, днес аз бих ви предложил два нови акцента, които през последната седмица станаха достояние на българската общественост. Те са от изключителна важност и сериозност, още повече, че бяха предложени от министър-председателя и председател на Съюза на демократичните сили, както и от самия Национален изпълнителен съвет на Съюза на демократичните сили.

След като министър-председателят от тази трибуна в петък заяви, че приватизацията е икономическа политика и че не МВР трябва да се занимава с приватизацията като източник на корупция в управляващите среди, то е редно именно политиците и Народното събрание да се ангажират с контрола по този изключително важен и отговорен процес.

На второ място, след като вчера беше обявено от Националния изпълнителен съвет, че в Хартата на ценностите на управляващата партия свободата, солидарността и справедливостта са основополагащи, че икономическата политика и етиката трябва да вървят ръка за ръка, то именно етиката изисква българският народ и българското общество да бъдат информирани в условията на пълна прозрачност, за да има съответствие между тази ценностна система, която вие обосновавате като ценностна система на управляваща партия, и ценностната система на българското общество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Преминаваме към гласуване.

Поставям на гласуване предложението на народния представител Свилен Димитров точка от дневния ред да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за проучване целесъобразността на изразходваните средства от Националната и районните здравноосигурителни каси. Моля, гласувайте.

Гласували 209 народни представители: за 86, против 114, въздържали се 9.  Предложението не се приема.

Поставям на гласуване предложението на народния представител Пламен Славов точка от дневния ред да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията.

Гласували 213 народни представители: за 89, против 111, въздържали се 13. Предложението не се приема.

Поставям на гласуване предложението на народния представител  Драгомир Драганов за създаване на анкетна комисия във връзка с изнесената информация относно случаи на прикриване на корупция в изпълнителната власт, подслушване и следене на политици.

Гласували 206 народни представители: за 83, против 118, въздържали се 5. Предложението не се приема.

Между редовете.сом

1