Tags :евангелието на Матея

Анализи

От Евангелието на Матея

ГЛАВА 23.  „Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и отвън” Тогава Иисус заговори на народа и на учениците Си и рече: на Моисеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите, затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не […]Прочети повече