Tags :коран

Бит и съзнание Новини

Пророкът вдъхновител на арабската инвазия

На 10 август 610 г. Мохамед започва да получава Корана от Аллах и това бележи нова ера в разпространението и утвърждаването на исляма. Арабското преселение към Европа днес сякаш повтаря  историята отпреди 13 века, когато вдъхновените от Мохамед  арабски племена се обединяват и завладяват огромни територии на три континента, като навсякъде  установяват ислямската вяра, традиции […]Прочети повече