Борисов спешно да се самосезира – притежава ли Милена Дамянова пет частни училища?!

 Борисов спешно да се самосезира – притежава ли Милена Дамянова пет частни училища?!

Милена Дамянова: „“Аз смятам, че всеки политик трябва да има лична кауза. И моята е образованието, така че аз ще работя за реформата в образованието…”

Новият законопроект за училищно образование априори взриви обществено недоволство с текста за финансиране на частните училища. Членове на ГЕРБ също са възмутени и изказват опасения, че този текст в закона  ще  разклати непоправимо доверието в компетентността на всички предвиждани промени в тази област.

Според представител на общинско ръководство на ГЕРБ, Законът за училищното в образование е откровено лобистки  и цели да облагодетелства неговия вносител – бившия образователен министър и настоящ председател на Комисията по образование към НС, Милена Дамянова.

Източникът не уточнява дали Дамянова е собственик на 5 училища, или в това число влизат и детски градини, но е категоричен, че същата има личен интерес от държавното субсидиране на частни учебни заведения и градини, което е довело до вълна от недоволство сред ръководния  и членски състав на партията в редица места.

Борисов спешно трябва да се самосезира и да нареди проверка по случая. Ако информацията се потвърди, налице е фрапиращ конфликт на интереси, който няма да мине без последствия. Последствия за ГЕРБ като партия, за правителството и за самия него. Ако няма данни за притежавани частни училища, да се разследва на кои приближени до Дамянова хора /роднини, колеги, приятели/, се водят такива. След като информацията идва от средите на ГЕРБ, едва ли може да се говори за злонамерена опорна точка.

Учители  и родители от ГЕРБ изказват несъгласие и с намерението едва в 4. клас учениците да получават количествени оценки. Според тях, цифровата оценка предизвиква временен стрес сред учениците и е по-добре този стрес да бъде „изживян” една година по-рано, отколкото в 4. клас, когато учениците ще държат и матури.

Родителите се опасяват, че заради качественото оценяване на знанията, няма да имат ясна представа за постиженията на децата си. Има се предвид, че качествената оценка се поставя  върху тесен сегмент знания и само върху писмени работи, а знания и умения, които изискват устно представяне, не могат да бъдат оценявани.

С качествена оценка не могат да бъдат оценявани знанията по „Човекът и обществото”, „Човекът и природата, устното събеседване по литературно произведение, където е важно не само знанието, но и богатството на устната реч, умението на ученика да интерпретира учебно съдържание, да подрежда в логическа последователност знанията в урока, да изказва свое мнение, да разсъждава, да обобщава и  синтезира усвоеното знание, да го трансферира към други области на знанието.

Качествената оценка не може да детерминира и степента на развитие на целенасоченото внимание,  на умението да се наблюдават външни обекти, да се откриват съществените белези в наблюдаваното, а за науката, свързана с природата, тези качества са от фундаментално значение за цялостното интелектуално развитие на ученика.

А самите ученици в началното училище са против липсата на количествени оценки, но тях кой ли пък ще ги пита?!

В тази връзка, и след консултация и с други учители, припомняме, че образованието е процес, в който участват три страни – училище, ученици и родители.

Министерството на образованието е САМО нормативен регулатор, и като такъв трябва да съгласува всяка планирана реформа първо с тези, които ще трябва да я прилагат на практика, и ще бъдат ощетени или облагодетелствани от нея. Силовото налагане на готови решения от хора, които нямат и бегла представа от учебно-възпитателен процес, е лоша традиция и ГЕРБ има уникалния шанс да я преустанови.

В момента екипи на МОН обикалят страната, срещат се с учители, но присъствали на такива срещи отново роптаят, че гласът им не се чува. Образователните експерти само търсели одобрение на вече взети решения и лобирали в контекст за финансирането на частните учебни заведения, използвайки оправданието на Дамянова: „Субсидията следва ученика”.

Никой няма против безплатни учебници и безплатни закуски за учениците, независимо от учебното заведение, в което учат, но субсидия за джоба на собственика на частното школо, не е маловажен въпрос и обществото никога няма да го „преглътне”, дори да се гласува в НС.

 Между редовете. com

1