ДНЕС СМЕ НА ПЪТ ДА ИЗГУБИМ СУВЕРЕННАТА СИ ВАЛУТА, ТАКА КАКТО ИЗГУБИХМЕ НАЦИОНАЛНИЯ СИ СУВЕРЕНИТЕ

 ДНЕС СМЕ НА ПЪТ ДА ИЗГУБИМ СУВЕРЕННАТА СИ ВАЛУТА, ТАКА КАКТО ИЗГУБИХМЕ НАЦИОНАЛНИЯ СИ СУВЕРЕНИТЕ

Левът е паричната единица на България, емитирана от Българската народна банка. Разделя се на 100 стотинки. ИМЕТО МУ ПРОИЗХОЖДА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СИМВОЛ НА БЪЛГАРИЯ ЛЕВЪ – ОСТАРЯЛА ФОРМА НА ДУМАТА „ЛЪВ“! Изобразен е на герба ни. Лъвът е съхранен в народностната ни символика през всички превратности на историята. Най-старите му изображения са върху плочи, намерени в гр. Стара Загора.

Те са от IX-X век. А в известния “Чаталарски надпис” на хан Омуртаг, също от IX век, се казва: „Кан ювиги Омуртаг… обитавайки стана Плиска, направи аул на Туча… и постави в този аул четири колони, и върху колоните постави два лъва.” Лъв има и в уникалното скално изображение Мадарски конник. През Възраждането лъвът отново е най-разпространеният български символ. Паисий Хилендарски пише в своята “История славнобългарска”, че българите имали лъв на царския печат – символ на смелостта и непобедимостта на българските войни, които се биели “като лъвове”.

За големите ни революционери от борбите срещу османското владичество Раковски, Каравелов и Левски нашата народностна идея не може да съществува без знамето, на което е изобразен лъв. Дори най-обичаният ни национален герой Васил Иванов Кунчев остава в историята като Левски /отново от думата “лъв”/.Левът е приет за българска парична единица след Освобождението на Княжество България.

На 4 юни 1880 г. е приет Закон за правото на резание монети в Княжеството, а на следващата година са отсечени и първите монети. Този закон определя количеството злато, сребро и мед в различните монети и ограничава общото парично предлагане до 15 млн. лева. По това време левът има стойност равна на тази на френския франк.Първата българска банкнота е с номинал от 20 лева и е емитирана през 1885 г.

Това се потвърждава от серийния й номер №000001: ДНЕС СМЕ НА ПЪТ ДА ИЗГУБИМ СУВЕРЕННАТА СИ ВАЛУТА, ТАКА КАКТО ИЗГУБИХМЕ НАЦИОНАЛНИЯ СИ СУВЕРЕНИТЕТ.

От фейсбук

1