Последиците от отбранителните операции на НАТО

 Последиците от отбранителните операции на НАТО

Редица конфликти, в резултат на „отбраната“ на НАТО, тлеят и сега

Тръмп нахока лидерите на НАТО, че не плащали достатъчно за колективната отбрана. Отбрана!?

Резултати от „отбраната“ на НАТО:

Бивша република Югославия:

– загинали 5 700 човека, в това число 400 деца;

– ранени около 7 000 мирни жители, 30% от тях – деца;

– безследно изчезнали 821 човека;

– допълнителната смъртност в резултат от влошените условия за съществуване не се поддават на оценка.

– използването на забранени от Нюрнбергската харта, Конвенцията по касетъчните боеприпаси, както Хагската и Женевската конвенции въоръжения като касетъчни бомби и снаряди с обеднен уран нанесоха неоценими щети на територията, която понесе и ще продължава да търпи вредното им въздействие в продължение на милиарди години, тъй като периодът на полуразпад на Уран 238, от който главно се състои обедненият уран е 4,46 милиарда години.

Афганистан:

– загинали 35 000;

– бежанци 500 000;

– изостряне на междуетническите конфликти, терористични актове и увеличение на наркотрафика.

Ирак:

– загинали повече от 1 милион, 25% от тях жени и деца.

Либия:

– загинали 20 000 човешки същества;

– бежанци повече от 350 000.

Възниква естественият въпрос, от кого се отбранява НАТО, при положение, че всичките им задгранични мисии и операции са постигнали единствено

разпад на държави,

нестабилност,

страдания,

бежански кризи,

разрушения,

хаос и смърт?

Не е решен нито един проблем. Напротив – породили са други, сред които и бежанската криза в Европа, включително и терористичните атаки, които са резултат от разрушените държави, хуманитарните кризи, междуетнически конфликти и граждански войни. Редица конфликти, в резултат на „отбраната“ на НАТО, тлеят и сега.

Каква отбрана? В английския има една дума – warmongers – подпалвачи на войни. Това е НАТО, това са САЩ като лидери на НАТО.

Армен Попов

(публикация в социалната мрежа)

1