Халюцинации! Руснаците у нас ще станат 1 милион, заради тях не ни приемат в Шенген

 Халюцинации! Руснаците у нас ще станат 1 милион, заради тях не ни приемат в Шенген

Във Фейсбук всеки влиза с патологиите  и параноите си и те могат да бъдат дори забавни, докато не бъдат впрегнати в трансфера на фалшиви, или редуцирани до най-ниското ниво на манипулацията и пропагандата, новини. Вижте сами!

Боян Паничаров: Колонизацията на България чрез енергийна зависимост и населването й със стотици хиляди руснаци върви в пълен ход. С тези темпове след 10 г. в България постоянно ще живеят поне 1 милион руснаци. Това е една от причините България да не е допускана в зоната Шенген. Защото тези руснаци, с постоянно пребиваване в България , ще пътуват безвизово и без граничен и митнически контрол в целия ЕС. А това е рисково за националната сигурност на страните от ЕС.

Вече се говори, че на най-високо държавно ниво, се обсъжда да се дава на руснаците при улеснена и бърза процедура и българско гражданство. Защото са „инвеститори“ в недвижима собственост за над 50 000 € и живеят постоянно в България повече от 3 или 5 години. Промените в законите стават много бързо, ако се вземе такова задкулисно решение. Парламента, Правителството и Президента са силно проруски настроени и под силното влияние от руски политически кръгове. Като на ген. Решетников. Това означава да се даде право на руснаците да гласуват и да бъдат избирани за кметове, съветници, депутати и „български“ евродепутати. Да не забравяме никога за Крим.

……….

Лъжа №1. Великото преселение на  руснаци – „колонизатори” е насочено приоритетно към България

300 000 български имота, предимно в Източна България, вече са притежание на руски граждани. Цените на българските имоти са сравнително ниски, но високи за българите, което обяснява защо преминават в ръцете на чужденци, респ. руснаци. Основната причина на купуването са ниските цени и с цел инвестиция(вижте графиката).

Средностатистическият руснак купува жилища навсякъде в ЕС, а богатите-основно в  Испания, Англия, Италия и Франция. По-бедните в България, Гърция и Кипър. Руските бизнесмени предпочитат обекти в Австрия, Чехия, Франция и Черна гора, съобщава агенция Tranio. През 2016 г. руснаците са купували най-много имоти в Испания, Португалия, Кипър, Гърция и Латвия, като нараства интереса към луксозните имоти. Мотивът за избор на имот е цена, наличие на море, зимен курорт, културни и исторически забележителности, инфраструктура, туристически поток и възможности за отдаването им под наем на други чужденци и туристи. Интересът към България също е голям, но променлив като осъществени сделки на година.

Според данни на Евростат, общият брой на руските граждани,  получили разрешение за временно или постоянно пребиваване в различни страни от ЕС е: през 2013 г. – 73 170 души;  2014-73 821; през 2015 г. – 73 528 души.  Само 23% от руснаците, закупили имоти зад граница, са заявили, че възнамеряват да живеят постоянно в съответните страни, да кандидатстват за гражданство, информира Tranio.

Лъжа № 2.  Българско гражданство се придобива срещу инвестиции в размер на 50 000 евро 

Някои руснаци живеят в България постоянно или сезонно, за да обслужват имотите и бизнеса си, но без да се отказват от руското си гражданство. И без да кандидатстват за българско, тъй като това им носи и допълнителни данъчни задължения и ангажименти, а освен това и накак не е лесно, както твърди господин Паничаров.

Законът за чужденците и Законът за българското гражданство регламентират условията за придобиване на българско гражданство и те   не са по ”джоба” и биографията на всеки.  Изисква се:

  1. Наличието на български корени на един от родителите на молителя, но с допълнителни условия, определени от закона.
  2. Натурализация. Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация е пълнолетно, и преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България. Лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано. Задължително е да има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа. Кандидатът трябва да владее български език и да е подал заявление за отказ от предвишното си гражданство.

Не се изисква освобождаване от предишно гражданство за съпрузи и съпуги на български граждани; на граждани на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

  1. Чужденци, които са пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване, и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца.
  2. Получаване на гражданство за инвестиции.

Българско гражданство по този текст от закона могат да получат лица, вложили над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер чрез придобиване на: акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар; облигации и съкровищни бонове,  право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; дялове или акции, собственост на държавата или общините,българска интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн; права по концесионни договори на територията на Република България. Сумата от 1 000 000 лева трябва да бъде вложена в българска кредитна институция за срок не по-малко от 5 години и тази сума не може да се използва за други цели.

Българско гражданство могат да получат и чужди граждани, вложили в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв. Въз основа на такава инвестиция се дава разрешително за постоянно пребиваване. Едва след изтичането на указания срок може да се поиска разрешение за постоянно местоживеене.

Разрешение за пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на този закон, могат да получат чужденците, които имат заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта или е налице държавен интерес.

На първо четене този закон дава възможност за лесно придобиване на български паспорт от всички чужди граждани, но на практика не е така и носи големи рискове за инвеститора. Законът за отнемане на българско гражданство е не-по-малко строг.

Кипър и Малта имат сходни закони за получаване на гражданство, ориентирани към насърчаване на външните инвестиции, но единици са се възползвали от тях.

Руснаците, придобили българско гражданство,ще достигнат един милион, когато цъфнат налъмите на господин Парапанчев!

Идвайки у нас да поддържат имотите си, руснаците не са ни обещавали по десет деца в разстояние на десет години, за да има основание за подобни  параноични стЪтистики. Възможно е  руснаците, както и македонците, да използват България за безвизово пътуване към Европа, но Европейският съюз никога и по никакъв повод не е налагал ограничения за руските граждани и инвеститори, освен за онези, включени в забранителните списъци.

В момента на Албиона живеят постоянно над 300 000 руснаци, със закупени жилища за над 3 милиарда долара. Но много руски инвеститори започнаха да изтеглят капиталите си, възлизащи на милиарди, след налагането на санкции към Русия. Това предизвика истинска тревога в редиците на британското правителство и банковия сектор. Британците прогнозираха, че с изтеглянето на руските авоари британската лира ще стане силно уязвима, ако тенденцията се запази. Но когато се заговори за излизане на Обединеното кралство от Евросъюза, изтичането на руски капитали намаля чувствително.

Лъжа №3. Руснаците са пречка да ни приемат в Шенген

Причината да не бъдем приети в Шенген не са закупените от руснаци имоти, а удобният пропускателен режим през българските граници, съществуващ още от зората на прехода. През граничните ни пунктове може да бъде превозено всичко – от забранени стоки до хора. Палатите, в които живеят митничарите, свидетелстват, че през нашите граници не само пилета прехвръкват волно и свободно. Но засега няма случай за заловени огромен брой руснаци сред нелегално преминаващите сухопътната ни граница на път да взривят стабилността на Европа.Но броят на нелегално преминаващите през България мигранти от Близкия изток скоро ще надмине общия брой на руснаците у нас. А когато ни приемат в Шенген, ще трябва и да отглеждаме наложената ни квота бежанци, за които няма да бъде задължително да работят, за да останат у нас.

Между редовете.сом

1